Liên kết Website
Văn bản mới

Quyết định về việc thu hồi do Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý, không có nhu cầu sử dụng cho Ủy ban nhân dân huyện Tân Thủy quản lý và đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quyết định về việc thu hồi đất do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý, không có nhu cầu sử dụng để giao cho UBND huyện Kim Bôi quản lý và đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quyết định về việc thu hồi đất (đợt 1) do Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý, vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Thu Phong để giao cho Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong quản lý, đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quyết định về việc chấm dứt thực hiện Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thu hồi đất để cho Công ty TNHH Long Phượng thuê thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trang trại trồng cây Mắc ca kết hợp nuôi bò

Quyết định về việc chấm dứt thực hiện Quyết định số 384/QĐ- UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Tam Cường Hòa Bình thuê khai thác khoáng sản tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong

Thông báo Về tổ chức Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

Quyết định Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Thanh Hà Hòa Bình quản lý, không có nhu cầu sử dụng để giao Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi đưa vào quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 10/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về công tác dân tộc

Chỉ thị của Bạn thường vụ tỉnh ủy về đẩy mạnh việc phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng cánh đồng lớn và vận động người dân cải tạo vườn tạp