Liên kết Website
Văn bản mới

Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 28/8/2014 của Ban Thường cụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

Quyết định Về việc phân công nhiệm vụ Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban, thành viên Ban Văn - Xã hội & Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016

Chỉ thị Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định ban hành quy chế đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2014

Kế hoạch Chỉ đạo điểm mô hình "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" tại xã Thượng Bì, huyện Kim Bôi

Quyết định ban hành quy định một số nội dung về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Kế hoạch hành động Phòng chống bệnh do vi rút ebola tại Hòa Bình

Kế hoạch Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N6 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2014